Powiesc Matka

94 Views Comment Off
Powiesc Matka
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

rp_nauka35.jpgMatka ? powieść polityczna i agitacyjna ? pisana w pośpiechu, ?ku podtrzymaniu upadającego ducha oporu”, niosła również inne treści. Górki bowiem pokazał, że walka o socjalizm jest zarazem szansą przywrócenia zerwanych więzi między jednostką i zbiorowością, szansą odrodzenia rozpadającej się osobowości. Ta myśl, którą formułował wprost i którą wypowiadał wówczas w publicystyce w Uwagach o mieszczaństwie, legła u podstaw koncepcji powieści, stała się czynnikiem organizującym fabułę, zaważyła na wyborze postaci tytułowej. Tradycyjnemu ujęciu życia robotników pisarz udzielił niewiele uwagi, naszkicował jedynie w uogólnionym obrazie życie osady i fabrykę jako ?ogromnego ciemnoczerwonego pająka”, wyrzekł się bezpośredniej demaskacji, w kontraście barw czarno-białych zarysował konflikt, posługując się techniką skrótu i niemal groteski w portretowaniu wrogów (np. rozprawa sądowa). Wróg jest jednak zawsze w powieści obecny, przede wszystkim w psychice i świadomości bohaterów. Właśnie dlatego na główną postać utworu Górki wybrał postać czterdziestoletniej kobiety, której psychika uległa największemu spustoszeniu, której ?dusza cała strachem obrosła”. Bodźcem działania Niłowny była miłość do syna, ona to ujawniła i spotęgowała ludowe tęsknoty do ?prawdy” i ?sprawiedliwości”. Ale historia duchowego odrodzenia Niłowny i odkrywania przez nią urody i bogactwa świata przedstawiona została jako historia przezwyciężania lęku ? bojaźni Boga, ludzi, świata. Środkiem wyjścia z osamotnienia było zatem w przekonaniu Gorkiego uczestnictwo w rewolucyjnej działalności kolektywu, uczuciem integrującym jednostkę ze zbiorowością ? miłość.

Pozostałe artykuły o szkole i nauce:

About the author

Related Articles

Ankieta:

Czy warsztaty z angielskiego dla dzieci w Białymstoku czy Wrocławiu są na odpowiednio wysokim poziomie?

View Results

Loading ... Loading ...
Kategorie
Komentarze
Archiwa
Menu: